SK EO

Logo Espero Vydavateľstvo Espero
Esperantské knihy, CD, DVD, učebnice, slovníky...

informácie: tel: +421 902 203 369, info @ espero.sk, ďalšie kontakty

Ponuka vydavateľstva Espero

Esperantská kultúra je slovenskej verejnosti málo známa a takmer nedostupná. V bežných kníhkupectvách je veľmi tažké získať knihy v esperante. Preto je tu naše kníhkupectvo. Ponúkame Vám bohatý výber esperantkej beletrie, odbornej literatúry, CD, DVD, učebnice, slovníky a veľa iného.
 

  1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-75

Obálka: Esperanto je...

Autor:  E@I

Názov: Esperanto je...

Kategória: DVD

Cena: 3.50 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Versoj de persoj

Autor:  Keyhan Sayadpour - redaktor

Názov: Versoj de persoj

Kategória: Poézia

Cena: 5.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Fabeloj de Andersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Autor:  Stano Marček

Názov: Fabeloj de Andersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Kategória: CD

Cena: 60.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: La Stranga Butiko

Autor:  Raymond Schwartz (číta Stano Marček)

Názov: La Stranga Butiko

Kategória: CD

Cena: 18.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto por progresintoj

Autor:  Stano Marček

Názov: Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto por progresintoj

Kategória: DVD

Cena: 18.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: 107 krucenigmoj en Esperanto, CD

Autor:  Stano Marček

Názov: 107 krucenigmoj en Esperanto, CD

Kategória: CD

Cena: 13.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Správna výslovnosť (Esperanto per rekta metodo. Modela elparolo), CD

Autor:  Stano Marček

Názov: Správna výslovnosť (Esperanto per rekta metodo. Modela elparolo), CD

Kategória: CD

Cena: 10.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado), CD

Autor:  Linda Marčeková

Názov: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado), CD

Kategória: CD

Cena: 10.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado)

Autor:  Linda Marčeková

Názov: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado)

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 35.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Bona Espero, idealo kaj realo

Autor:  Roman Dobrzyński

Názov: Bona Espero, idealo kaj realo

Kategória: Próza

Cena: 12.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

  1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-75

  2008 Raslavia