SK EO

Logo Espero Vydavateľstvo Espero
Esperantské knihy, CD, DVD, učebnice, slovníky...

informácie: tel: +421 902 203 369, info @ espero.sk, ďalšie kontakty

Naspäť do zoznamu
 

Esperanto od A do Z

Obálka: Esperanto od A do Z

Autor: Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová

Kategória: Lernolibroj

Vydavateľ: Espero

Rok vydania: 2016

Rozmery: A5

Počet strán: 178

Cena: 7.90 EUR

 

  ks  

 

Anotácia: Traduko: Katarína Nosková
Slovaka traduko de
la ĉeĥa lernolibro de
Esperanto – en antaŭa
eldono kun la
nomo Esperantem za
tři měsíce. La libro,
tre sperte tradukita
de Katka Nosková
tre lerte instruas la
lingvon, en klaraj kaj
skizaj lecionoj, sekvas riĉa legolibro. Aldone haveblas riĉa reta ekzercaro.

  2008 Raslavia