SK EO

Logo Espero Vydavateľstvo Espero
Esperantské knihy, CD, DVD, učebnice, slovníky...

informácie: tel: +421 902 203 369, info @ espero.sk, ďalšie kontakty

Kategória: Učebné pomôcky

Obálka: Objavte esperanto

Autor:  E@I-teamo

Názov: Objavte esperanto

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 1.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Internaciaj vortoj en Esperanto / Medzinárodné slová v esperante

Autor:  Peter Baláž

Názov: Internaciaj vortoj en Esperanto / Medzinárodné slová v esperante

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 1.50 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Slovaka konversacio skize (Druhé rozšírené vydanie)

Autor:  Katarína Nosková

Názov: Slovaka konversacio skize (Druhé rozšírené vydanie)

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 1.50 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Detala gramatiko de Esperanto

Autor:  Bertilo Wennergren

Názov: Detala gramatiko de Esperanto

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 9.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado)

Autor:  Linda Marčeková

Názov: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado)

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 35.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: CD lernu!

Autor:  Lernu team

Názov: CD lernu!

Kategória: Učebné pomôcky

Cena: 99.00 SKK / 3.29 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

  2008 Raslavia