SK EO

Logo Espero Vydavateľstvo Espero
Esperantské knihy, CD, DVD, učebnice, slovníky...

informácie: tel: +421 902 203 369, info @ espero.sk, ďalšie kontakty

Kategória: CD

Obálka: Fabeloj de Andersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Autor:  Stano Marček

Názov: Fabeloj de Andersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Kategória: CD

Cena: 60.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: La Stranga Butiko

Autor:  Raymond Schwartz (číta Stano Marček)

Názov: La Stranga Butiko

Kategória: CD

Cena: 18.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: 107 krucenigmoj en Esperanto, CD

Autor:  Stano Marček

Názov: 107 krucenigmoj en Esperanto, CD

Kategória: CD

Cena: 13.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Správna výslovnosť (Esperanto per rekta metodo. Modela elparolo), CD

Autor:  Stano Marček

Názov: Správna výslovnosť (Esperanto per rekta metodo. Modela elparolo), CD

Kategória: CD

Cena: 10.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado), CD

Autor:  Linda Marčeková

Názov: Inštruktážne obrázky na výuku priamou metódou (Instruaj bildoj por rektmetoda instruado), CD

Kategória: CD

Cena: 10.00 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka: Gerda Malaperis

Autor:  Claude Piron

Názov: Gerda Malaperis

Kategória: CD

Cena: 99.00 SKK / 3.29 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

Obálka:  multimediálne CD: „Esperanto – lingua incognita“

Autor:  Kolektív SKEJ

Názov: multimediálne CD: „Esperanto – lingua incognita“

Kategória: CD

Cena: 99.00 SKK / 3.29 EUR

 
Zobraziť detail

 

  ks  

 

  2008 Raslavia