www.espero.sk


Marian Repka

Životopis

Narodil sa 2 marca 1950 v Bratislave. Od roku 1966 sa venoval próze. Podriadil tomu štúdium i výber zamestnaní.

Od roku 1971 sa zaoberá skúmaním vývoja ľudského vedomia. Nepatrí však k zástancom nijakej školy, nijakej filozofie, nijakého náboženstva a ani nijakého učenia.

Od roku 1973 uverejňuje poviedky v rôznych časopisoch a v rozhlase. V roku 1991 a 1992 vydal päť čísiel časopisu TRETIA VLNA. Od roku 1992 uverejňuje v rôznych časopisoch články týkajúce sa výsledkov skúmania vývoja ľudského vedomia.

Dosiaľ vydané knihy:
* Súboj s drakom I. (telesné cvičenia),
* Súboj s drakom II. ( duševné cvičenia),
* Súboj s drakom III. (za hranice logiky),
* Súboj s drakom IV. (poznanie),
* Jasličky poznania (demytologizácia ezoteriky),
* Dokonalý pracovník (stopercentný bez námahy),
* Dokonalý milenec (aplikovaná ezoterika),
* Dokonalý politik (politik tretieho tisícročia),
* Ezoterický klub (jednoduché odpovede na zložité otázky),
* Deniska ( prozaický príbeh týkajúci sa interrupcie),
* Nadsvetská cesta (záznam súboru meditačných cvičení),
* Všetko o meditácii (o ovládnutí mysle na úrovni myšlienok a predstáv),
* Nie sme bezmocní (podpora mieru v piatich krokoch),
* Fenomén múdrosť (voľné pokračovanie knihy „Všetko o meditácii)