Kontakt

Naše kontaktné údaje:

Vydavateľstvo ESPERO

Peter Baláž ESPERO

Víťazná 840/67A
958 04 Partizánske
Slovenská republika

Zastúpený: Peter Baláž – majiteľ
IČO: 40269353
DIČ: SK1042787691

Telefón: 0902 203369

Email: info@espero.sk

Sklad a kancelária: Ľ. Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica